Wikia


Herv. Kerk. Laat-gotische dorpskerk in Nederrijnse gotiek, bestaande uit een driebeukig, pseudobasilicaal schip op pijlers, in de middenbeuk overkluisd door netgewelven en over de zijbeuken met kruisribgewelven, alsmede een eenbeukig, rechthoekig gesloten koor met houten overwelving. Tot de inventaris behoren: een preekstoel, 1641, op de voet van een 16e eeuwse doopvont; aan de preekstoel een koperen lezenaar; voorzangerslezenaar, 17e eeuw; een overhuifde Lodewijk XV-herenbank; banken met geprofileerde panelen, 17e eeuw; 10-gebodenbord, Credobord en rouwbord, alle 17e eeuw; tekstbord met Onze Vader, 17e eeuw; twee koperen kronen en twee kaarsenhouders, 17e of 18e eeuw en een aantal zerken, 17e eeuw. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1897 gemaakt door L. van Dam en Zonen. Het vrije Pedaal is later toegevoegd en bij de restauratie in 1988 gehandhaafd.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki