Wikia


Aan de noord- en westzijde de, later sterk versmalde, omgrachting, met uitzondering van het gedempte gedeelte achter de huizen van de Oranjestraat. De laat 14e eeuwse stadsmuur langs de Kornewal, ter hoogte van het Weeshuis overgaande in een hellende walmuur uit afbraakmateriaal, die een 16e eeuwse indruk maakt. Van de Weeshuisstraat noordwaarts tot de Molen "De Prins van Oranje" op de noordwesthoek der stad en vandaar tot de v.m. Keelaffpoort de stadswal, in later tijd verlaagd.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki