Wikia


Stadhuis. In oorsprong 16e eeuws woonhuis aan de Markt op de hoek van de Peperstraat en de Rode Heldenstraat, aangekocht door de stad in 1554 en omstreeks 1610 in renaissancetrant verbouwd, waarna het in 1739-'40 werd gemoderniseerd en een nieuwe voorgevel met bordes, waarop een smeedijzeren hek, een gesneden deuromlijsting in Lodewijk XIV vormen en een kroonlijst met verdiepte panelen met consoles verkreeg. Op het nog 17e eeuwse dak een sierlijk houten torentje met peerbekroning. Inwendig zijn enkele gesneden sleutelstukken uit de 16e en 17e eeuw onder de moerbalken bewaard.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki