Wikia


Patriciershuis ter breedte van vijf vensterassen met verdieping en dwars schilddak. Middenrisaliet met rijk gesneden omlijsting van deur en bovenvenster in Lodewijk XIV-vormen. Dubbele deur uit het midden der 19e eeuw. Kroonlijst met verdiepte panelen en zes gesneden Lod. XIV-consoles. Stoep voor de deur; vensters met zesruits-Empire-schuiframen.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki