Wikia


OUD AMELISWEERD. Zeven gevelopeningen breed LANDHUIS op rechthoekige plattegrond met twee iets vooruitspringende zijvleugels naast de ingangspartij, in de huidige vorm en aankleding rond 1770 tot stand gekomen.

Het huis is twee bouwlagen en een kapverdieping hoog, is opgetrokken uit donkerrode baksteen en wordt door een omlopend, met blauwe pannen belegd schilddak met vier schoorstenen op de hoeken beëindigd. Onder de rechter vleugel bevindt zich een kelder.

De naar het park gewende voorgevel heeft in het terugliggende gedeelte een via een natuurstenen stoepje met gebogen gietijzeren leuningen toegankelijke voordeur met gesneden bovenlicht, die omlijst wordt door een gebosseerd hoofdgestel met pilasters op natuurstenen basementen. Naast en boven de ingangspartij zijn, evenals op de begane grond en op de verdieping in de vooruitspringende vleugels lichtgetoogde, achtruitsvensters met strekken toegepast. De gevels worden afgesloten met een geprofileerde houten kroonlijst. Dakkapellen boven midden- en zijgedeelten.

De naar de rivier gewende achtergevel is regelmatig van indeling: in het midden bevindt zich een openslaande deur, waarboven een achtruitsvenster is aangebracht. Deur en venster zijn in een eenvoudige houten omlijsting gevat. Overigens zijn op de begane grond en de verdieping dezelfde lichtgetoogde achtruitsvensters toegepast als voor. De drie middelste traveeën springen licht naar voren, een gegeven dat zich tot in de kroonlijst doorzet. In de kap zijn drie dakkapellen met gesneden zijwangen opgenomen.

De rechterzijgevel heeft een groot 15-ruitsvenster dat het trappehuis verlicht. In de linkerzijgevel zijn twee achtruitsvensters opgenomen.

In het inwendige zijn de vestibule en de gang met marmeren tegels belegd.

Opmerkelijk zijn de op de begane grond de vier met elkaar in verbinding staande kamers over de volle breedte aan de achterzijde van het huis. Zij zijn alle voorzien van 18e-eeuws, geschilderd behang. Ook de deuren, de lambrizeringen, de binnenluiken, de marmeren schouwen en de eenvoudige stucplafonds zijn uit de bouwtijd.

De meest linkse kamer heeft chinees geschilderd behang met voorstellingen van vogels en bomen en een grijsmarmeren schouw met decoraties als rosetten op de hoeken en een golfpatroon op de schouwbalk, waarboven een gekoofde houten boezem, een stucplafond met dezelfde decoratie als op de schouw. De kamer daarnaast heeft geschilderd behang met afbeeldingen van chinezen, een witmarmeren schouw met rosetten op de hoeken, een spiegel en een chinese voorstelling ingekaderd op de boezem, en een eenvoudige stucplafond met lijsten en parelranden. Hiernaast ligt een kleine kamer met beschilderd behang met vogels naar voorbeelden van de Franse schilder J.B. Oudry. Boven de deur naar de linkerkamer zit een monochroom bovendeurstuk met drie putti met zomervruchten, boven de deur naar de rechterkamer bevindt zich een monogroom bovendeurstuk met drie putti met instrumenten. De meest rechtse kamer heeft beschilderd behang met romantische landschappen, een zwartmarmeren schouw met rosetten op de hoeken, ondiepe muurkasten te weerszijden. Boven de deur naar de gang zit een monogroom bovenstuk met drie putti, die getuige de patriottenhoed en de uit een kooi bevrijde vogel de vrijheid symboliseren.

De in de rechtervleugel opgenomen keuken is geheel betegeld en met een grote schouw met kook- en bakoven uitgerust, alles uit de bouwtijd.

Het trappehuis is in de rechtervleugel ondergebracht. Een bordestrap met twee armen leidt tot de verdieping. De aanzetstukken zijn uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl, de afgeplatte balusters aan de ene kant en de panelen met marmerimitatie aan de andere kant vertonen de Lodewijk XVI-stijl, zoals die in het hele huis voorkomt. De kamers op de verdieping zijn aan de achterkant evenals beneden onderling verbonden. De grijsmarmeren schouwen zijn uit de bouwtijd.

Het huis is een opmerkelijk gaaf bewaard voorbeeld van een edelmanswoning uit 1770. De indeling en aankleding is vrijwel integraal bewaard gebleven.

Diensthuis en stal dateren uit het einde van de 18e eeuw.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki