Wikia


Ned. Herv. Kerk. Tweeschepige hallenkerk opgetrokken van baksteen met natuurstenen banden in de toren. Zuiderpand XIVd, waarvan koor thans ingericht als grafkapel. Haaks op de as der kerk staande, slechts door een gang met de zuidmuur verbonden consistorie, overwelfd, met gebeeldhouwde kraagstenen en schouw midden XV. Hierboven een met spiltrap bereikbare bovenruimte met schouw en ziende kap. Noorderpand XVId met noorderdwarsbeuk en koor. De vroeger aanwezige muurschilderingen zijn op een enkele na verdwenen. Inwendig: preekstoel plm. 1700. Doophek met bankje XVII B. Banken XVIIc en d. Marmeren grafmonument voor Cornelis Ockerse en Johan Daniel Ockerse plm 1745 door H.Seunties. Marmeren grafmonument voor Petrus Mogge plm 1756. Smeedijzeren hek en beschilderd houten schotwerk ter afsluiting van het verhoogde zuiderkoor waarin de hiervoor genoemde monumenten zich bevinden. Aantal grafzerken.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki