Wikia


19-e eeuwse stadsboerderij bestaande uit een woonhuisgedeelte met binnenplaats en een evenwijdig daaraan gesitueerd houten schuurgedeelte, gelegen aan het eind van de Kaaistraat tegen de stadswal en voorzien van een stoep met stoeppalen. Het woonhuisgedeelte van de boerderij is in twee bouwlagen met kapverdieping opgetrokken in baksteen onder een pannen schilddak en voorzien van een lijstgevel (XIX); deze is voorzien van zesruits schuifraamkozijnen, een paneeldeur met sierrooster en bovenlicht. In de voorkamer resteren van een complete betegeling enkele tableaux met landelijke taferelen. In de voormalige keuken achter de binnenplaats is een grote hangschouw waarboven een langgerekt tegeltableau met afbeelding van het landleven, voorzien van de initialen "I.Lz.".

De op rechthoekige grondslag opgetrokken schuur bezit twee puntgevels met hooiluiken en eenvoudige makelaars, een hoge wand met inrijdeuren aan de vrije zijde en een lage wand achter het woonhuis. De wanden zijn rondom van zwart geteerde gepotdekselde delen voorzien. De inwendige draagstructuur bestaat uit een achttal gebinten met driehoekspanten met blokkelen en hanebalken op korbeels.
19-e eeuwse stadsboerderij van algemeen belang wegens architectuurhistorische en typologische waarden alsmede wegens de bewaard gebleven interieuronderdelen; tevens van belang wegens de situering tegen de binnenzijde van de stadswal.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki