Wikia


Omschrijving

Voormalige pastorie gelegen op de hoek van de Straatweg en de Nassaustraat. Het pand is gelegen op een perceel dat vanouds bij de middeleeuwse kerk, thans Hervormde kerk, behoorde en waarop zich reeds in de late middeleeuwen een pastorie bevond. Het huidige gebouw dateert uit 1851 en vervangt op zijn beurt een pastorie uit ca. 1730. Na de bouw hebben nog enkele bescheiden wijzigingen plaatsgevonden. In 1982 werd de pastorie als kantoorruimte verhuurd.

Het gebouw ligt geheel vrij op het perceel. De tuinaanleg is van recente datum (XXd). De ingang aan de zijde van de Nassaustraat wordt afgesloten door een gietijzeren sierhek, mogelijk uit de bouwtijd. De voormalige pastorie bestaat uit één bouwlaag met een kelder en een opkamer en een omgaand mansardedak. De gevels zijn uitgevoerd in metselwerk. Voor- en achtergevel zijn uitgevoerd met een forse kroonlijst, terwijl de beide zijgevels de vorm hebben van afgeknotte topgevels met vlechtingen. De voorgevel is vijf traveeën breed met in het midden de deur met bovenlicht en snijraam. Voor de deur een hardstenen stoep, aan weerszijden twee roeden verdeelde schuiframen en een dakkapel in de middenas. De achtergevel heeft eenzelfde opzet met echter maar één venster aan weerszijden. De deur en het bovenlicht hier hebben een indeling met een symmetrisch fantasiemotief. De rechterzijgevel heeft vier vensters op de begane grond en twee in de top. Tegen de linker zijgevel is in de jaren 1930 een kleine aanbouw gezet. Daarnaast bevindt zich het venster van kelder en opkamer. Ook hier twee vensters voor de zolderverdieping. De indeling bestaat uit een centrale gang met vertrekken aan weerszijden. De kelder en opkamer bevinden zich aan de linkerzijde, evenals de keuken en de trap naar boven. De uitmonstering van het interieur is vermoedelijk altijd sober geweest en door de functie van kantoor verder vereenvoudigd. In de meeste vertrekken wordt alleen een eenvoudige marmeren schouw aangetroffen. In de rechter voorkamer heeft deze een boezem met stucdecoratie. De trap heeft een eenvoudige beginbaluster. In de keuken bevinden zich een eenvoudige haard en een servieskast.


Waardering

Het pand is van algemeen belang vanwege - historische waarden in de reeks van pastorieën op deze plaats behorende bij de middeleeuwse kerk - architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een pastorie uit het midden van de 19de eeuw in de traditie van eenvoudig doch harmonieus bouwen - stedenbouwkundig belang vanwege de ligging op de hoek van de Straatweg en de Nassaustraat.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki