Wikia


Boerderij met stelpvormige schuur en dwars daarvoor gebouwd woonhuis, rechts onderkelderd en met pannen schilddak, voorzien van hoekschoorstenen. In de rechter zijgevel jaartalankers: 1762. De voorgevel bezit vensters met zesruitsschuiframen en ten dele nog luiken. Twee dakkapellen met zijstukken en frontons. Het interieur heeft een kamer met balkenzoldering, betimmering met kasten en bedsteden, dessus-de-portes, een schoorsteenstuk, en trapleuning naar de opkamer, Lodewijk XIV.

Bron: RCE Rijksmonumenten Dataset, Tabel 2 (2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki